Mreže poslovna društvena mreža

Objavljeno 06. 12. 2013 | autor Matija

0

Kako biti ispred konkurencije u internoj komunikaciji?


Poslovne društvene mreže poput Podruma donose revoluciju u komunikaciji zaposlenika i njihovom obavljanju posla. Donosimo vam priču kako je Bomark Grupa unaprijedila svoje poslovanje korištenjem Podruma.

Bomark Grupa sastoji se od deset poduzeća i jedne zaklade, te zapošljava više od 80 ljudi. Sa sjedištem u Varaždinu i uredima, proizvodnjom i skladištima u Ludbregu, Koprivnici, Osijeku, Rijeci, Zagrebu, Grazu, Sarajevu i Londonu, javila se potreba povezivanja ljudi i poduzeća na način koji postojeći IS i e-mail nisu omogućavali.

Dilema za Bomark Grupu bila je kako povezati svoje zaposlenike na navedenim lokacijama, kao i one djelatnike koji se često nalaze izvan ureda? Rješenje na koje se menadžment odlučio nakon istraživanja o poslovnim rješenjima dostupnima na tržištu, je korporativna (poslovna) društvena mreža (ESN) – sigurna i privatna digitalna platforma dostupna cijeloj organizaciji i svim različitim skupinama djelatnika.

Podrum je komunikaciju i razgovor djelatnika učinio osjetno boljom. Mnoge prepreke jednostavno su nestale, a informacije i novosti postale su vidljive svima – u realnom vremenu. Od kada se Podrum koristi, puno manje vremena troši se na slanje e-mailova, telefonske pozive i sastanke, informacije i znanje razmijenjeni u razgovoru više nisu izolirani i lako ih je nadopuniti i obogatiti. Organizacija zaposlenika u grupe i timove sada je vrlo jednostavna, a njihova suradnja rezultira boljim poslovnim rezultatima. Naposljetku, i svijest o svakodnevnim aktivnostima i smjeru u kojem se organizacija kreće sve je više prisutna.

„Podrum koristimo više od godinu dana i jako smo zadovoljni. Olakšao nam je internu komunikaciju i suradnju, podigao svijest o svakodnevnim događajima u poduzeću i smanjio potrebu za sastancima, pozivima i mailovima. Informacije su lako dostupne svima kojima su potrebne, a posebno nam se sviđaju grupe koje smo kreirali za pojedine poslovne aktivnosti“

- Vanja Canjuga, izvršni direktor Bomark d.o.o.

Kako bi se potencijal poslovne društvene mreže u potpunosti ostvario, potrebno je promijeniti organizacijsku kulturu i početi raditi otvoreno i „glasno“. Efikasna organizacija stvara kontekstualno iskustvo zaposlenicima kako bi lako pronašli informacije koje su im potrebne za rad. Uz brojne telefonske pozive, odgovore na dobivene e-mailove, prijave na različite sustave i pregledavanje dokumenata, navedeno je ponekad teško ostvariti.

Budućnost, a prema nekima i sadašnjost upravljanja znanjem je sloboda zaposlenika da uređuju i kontroliraju vlastitu konzumaciju informacija. Također, zaposlenike je potrebno potaknuti da budu zaduženi za vlastito učenje i profesionalni razvoj. No, potrebno je i indeksirati razgovore, novosti i događaje u poslovnim procesima, interakciju s klijentima, te novosti u odvijanju projekata – gdje najbolju ulogu ima poslovna društvena mreža.


Tagovi: , , , , , ,


O autoruComments are closed.

Natrag na vrh ↑