Mreže Upravljanje projektima korištenjem poslovne društvene mreže

Objavljeno 03. 06. 2013 | autor Matija

0

Poslovne društvene mreže i upravljanje projektima


Mnogi će se složiti da je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji proces u upravljanju projektima – komunikacija. Čak i najbolji projektni timovi mogu zakazati u izvođenju projekta u slučaju da nije postignuta zadovoljavajuća razina komunikacije, razmjene informacija, jednostavnosti izvođenja i izbjegavanja nepotrebnih sastanaka. Mnogo puta članovi projektnih timova na lošim projektima misle da bi se projekt bolje realizirao da je bila bolja komunikacija. Zbog toga se komunikacija često navodi kao područje koje treba najviše poboljšanja, kako bi se osigurao uspjeh projekta puno informacija, uključujući predviđanja, ciljeve, potrebe, resurse, izvješća o stanju, proračun i zahtjeve za nabavu, trebaju biti redovito preneseni svima koji su uključeni u projekt. Komunikacija u projektu može često biti teška zbog izazova koji su specifični za upravljanje projektima.

Tehnološka revolucija, ponajviše društvene mreže i cloud aplikacije, uzrokovala je evoluciju poslovanja, komunikacije i suradnje – u tome kako se odnosimo prema našoj okolini. Informacije i dalje ostaju veoma važne, no sve veći značaj dobiva način pristupa, odnosno stjecanja informacija. U takvom okruženju, kako navode na Zyncro blogu, poslovna društvena mreža postaje važan alat koji omogućuje jačanje nekih ključnih aspekata u radu: brzina (brzo donošenje odluka), pouzdanost (kvaliteta podataka), suradnja (dijeljenje informacija), pristupačnost (jedan izvor informacija, pristup s više uređaja).

Voditelj projekta mora biti povezan sa svim sudionicima u projektu. Ovdje nije dovoljna samo komunikacija licem u lice, već se traži podrška alata koji omogućuju upravljanje projektom putem interneta, na više razina i na više prostornih lokacija. U takvom scenariju, poslovna društvena mreža igra vrlo važnu ulogu. Korištenje alata za suradnju može pomoći u razvijanju i dokumentiranju informacija koje bi inače bile izgubljene. U projektno usmjerenim organizacijama poslovna društvena mreža može pružiti veliku vrijednost brzim pristupom informacijama i znanju stručnjaka, uspostavom repozitorija dokumenata i informacija, smanjenjem broja nepotrebnih sastanaka te pojednostavljenjem upravljanja projektnim timom.


Tagovi: , , , , , , , , , , , ,


O autoruComments are closed.

Natrag na vrh ↑