Podrum vođenje projekta poslovna društvena mreža

Objavljeno 28. 01. 2014 | autor Matija

0

Vođenje projekta i ESN – koje su dodirne točke potrebne za izvrsnost?


Koje su karakteristike izvrsnog voditelja projekta? Upravljanje projektom je nešto više od izmjene aktivnosti – potrebno je imati različite specifične vještine. Voditelj projekta trebao bi

  • planirati rad (aktivnosti) koji mora biti učinjen kako bi se postigli ciljevi projekta i ostvarila očekivanja klijenta.
  • organizirati sve elemente (resurse) koji su u interakciji tijekom trajanja projekta. Ova aktivnost će zahtijevati od voditelja projekta da osigura određenu razinu autoriteta i slobode unutar organizacije.
  • upravljati ljudima, bilo da su klijenti, korisnici, članovi projektnog tima, itd… i definitivno dionici. Projekte izvode ljudi i ciljevi nisu uvijek shvaćeni na ispravan način.
  • usmjeriti i voditi. Vodstvo je nešto više od samog zapovijedanja ili davanja naloga. Izvrstan vođa postaje dio tima koji vodi, te nije “vanjski faktor” koji samo utvrđuje ciljeve za postići i zadatke za izvršiti.
  • kontrolirati i pratiti izvodi li se projekt po utvrđenom planu. Ako ne, definira potrebne korektivne mjere.

Za upravljanje projektom potrebne su vještine koje se mogu svrstati u tri skupine:

Tehničke vještine. Svaki voditelj projekta mora imati jako tehničko znane. Poznavanje postupaka, metoda, procesa, alata i tehnika koje će nam omogućiti da se bavimo bilo kojim projektom s velikom sigurnošću.

Međuljudski odnosi. Vještine poput komuniciranja, pregovaranja i zajedničkog rada. Sposobnost pojedinca da koordinira i kontrolira projekt znatno je unaprijeđena nizom interpersonalnih vještine i vodstva u projektnom timu.

Idejne i dizajnerske sposobnosti. Sposobnost razumijevanja okoliša, analize i prilagođavanja. Projekt se po definiciji uvijek mijenja, tako da mora postojati mogućnosti prilagodbe promjenama koje nastaju tijekom projekta.

U konačnici, vođenje projekta je umjetnost temeljena na primjeni niza znanstvenih spoznaja. Umjetnosti se sastoji od primjene znanja, iskustva i vještina na odgovarajući način u pravom trenutku, a iako nema jamstva za uspjeh projekta, omogućuje nam da se smanji rizik od neuspjeha.

Dakle, potrebno je razviti i usavršiti neke ključne vještine. Ovdje postaje važna poslovna društvena mreža poput Podruma.

Komunikacija. Jasna i učinkovita komunikacija je osnovna svim projektnim menadžerima. Za komunikaciju nije važno samo ono što je predmet komunikacije (koje razine detalja i perspektiva se koriste), već i kako se (koji mediji se koriste) i kada ona odvija (vrijeme kada se komunikacija odvija). Osim toga, potrebno se pobrinuti da je komunikacija bila jasna, pri čemu povratne informacije postaju osnovno sredstvo da se izbjegnu nesporazum i nerazumijevanje .

Pregovaranje. U svakom projektu mogu postojati različita, pa čak i suprotstavljena očekivanja, koja postaju relevantna u pregovaračkim vještinama kao način usklađivanja očekivanja sudionika s ciljevima projekta.

Rješenja za probleme. Voditelj projekta mora biti proaktivan, predviđajući moguće probleme koji mogu utjecati na uspjeh projekta, i razviti planove za umanjenje ili izbjegavanje njihovog utjecaja. Međutim, ako problem nije bio izbjegnut, on mora imati kapacitet za učinkovito upravljanje takvim situacijama. Voditelj projekta treba biti odlučan, u stanju preuzeti odgovornost i uključiti druge u projekt.

Delegacija. Iako je ukupna odgovornost svakodnevnih aktivnosti u projektu počiva na ramenima voditelja projekta, to ne znači da on mora obavljati sav posao. Sposobnost organizacije rada na projektu, a zatim dodjeljivanja raznih aspekta i zadataka zainteresiranim stranama je presudna. Učinkovita delegacija pomaže osigurati da svaki zadatak provodi prava osoba u pravo vrijeme.

Utjecaj na organizaciju. Snaga donošenja odluka u okviru projekta, što znači da voditelj projekta mora imati određeni stupanj utjecaja i ovlasti unutar organizacije.

Sposobnost analize. Voditelj projekta je kroz projekt suočen s velikim količinama podataka i složenih pitanja. Zbog toga su mu potrebne jake analitičke vještine kako bi dostupne podatke pretvorio u informacije i pronalazio rješenja.

Via Carlos González Jardón, Consultant and Trainer in Project Management with more than 18 years of experience in the IT sector.


Tagovi: , , , , , , ,


O autoruComments are closed.

Natrag na vrh ↑