INSTAGRAM GIVEAWAY

INSTAGRAM GIVEAWAY

„Muškat ruža“

PRAVILA

Podrum.hr

Tulip trade d.o.o.

10451 Pisarovina

1. Opće odredbe

Ovim se dokumentom određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u Instagram giveawayu „Muškat ruža“ (u nastavku: giveaway) koji organizira Podrum.hr (u nastavku: Organizator).

Giveaway se provodi u svrhu direktne marketinške promocije Podrum.hr.

Giveaway traje od 07.03.2022 od 20 sati do 11.03.2022 do 20 sati.

Giveaway će se odvijati putem Instagram profila Podrum.hr (@podrum.hr).

Ova Pravila giveawaya će biti objavljena na web stranici Podrum.hr.

2. Tijek giveawaya i uvjeti sudjelovanja

Giveaway traje od 07.03.2022 do 11.03.2022.

Proglašenje dobitnika/ce je 12.03.2022 u 12 sati

U giveawayu mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje su hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Svi zainteresirani mogu pristupiti giveawayu putem Instagram profila podrum.hr (@podrum.hr).

U giveawayu ne smiju sudjelovati zaposlenici tvrtke Organizatora, zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi giveawaya i/ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem Organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Za sudjelovanje u giveawayu korisnici moraju:

1) Zapratiti Instagram profil Podrum.hr @podrum.hr

2) Ispod Instagram objave napisati zašto baš oni zaslužuju nagradu.

3) Objavu podijeliti na story i označiti @podrum.hr

Smatra se da svaki sudionik/ca sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat/a s ovim Pravilima giveawaya i uvjetima sudjelovanja u giveawayu.

Svaki sudionik/ca giveawaya svojim sudjelovanjem na Organizatora prenosi prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave,

kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju Organizatora.

Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama.

Organizator zadržava pravo ukloniti sav neprimjereni ili uvredljivi sadržaj te će se autoru takvog sadržaja onemogućiti daljnje sudjelovanje giveawayu.

Sudionici giveawaya, kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih sukladnom ovim pravilima giveawaya. Nagrade se ne mogu zamijeniti za druge proizvode ili usluge, kao niti novčanu protuvrijednost iste.

Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici giveawaya.

3. Nagrada

Nagrađujemo 1 Muškat ruža poluslatka 0,50l San Mauro

4. Odabir, objava i obavještavanje dobitnika nagrada

Dobitnik/ca je je osoba koja je do 11. ožujka do 19:59 sati zapratila Instagram profil Podrum.hr, odgovorila na nagradno pitanje „Zašto baš ja zaslužujem nagradu?“

i podijelila objavu na story u kojem je označen Instagram profil Podrum.hr , a čiji je odgovor naš žiri sastavljen od dva člana proglasio najkreativnijim.

Organizator giveawaya će objaviti pobjednika/cu na službenom Instagram profilu Podrum.hr (@podrum.hr) najkasnije do 12 sati 12. ožujka 2022. godine.

Dobitnik/ca će dobiti obavijest o dobitku na Instagram profilu preko kojega se prijavio/la, a nakon toga ima rok od 7 dana da se povratno javi kako bi se dogovorili detalji oko preuzimanja nagrade. Od dobitnika će, putem privatne poruke na Instagram kanalu, biti zatraženi slijedeći podatci: ime, prezime, e-mail adresa i broj telefona.

U slučaju da se dobitnik/ca ne jave u navedenom roku od 7 dana, izgubit će pravo na nagradu.

U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika/ce nisu ispravni, Organizator može odbiti dodijeliti nagradu.

5. Preuzimanje nagrade

Dobitnik/ca će mailom dobiti obavijest o primitku, a nagrada se pdostavlja na kućnu adresu dobitnika. Trenutkom dostavljanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora giveawaya prema dobitniku.

6. Sigurnost podataka

Sudionici giveawaya ovlašćuju Organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika giveawaya, u svrhu obavještavanja o giveawayu i u marketinške svrhe Organizatora.

Organizator poštuje privatnost i sigurnost sudionika te se obvezuje na obradu, zaštitu i čuvanje njihovih osobnih podataka sukladno važećim propisima i zakonima.

Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja giveawaya.

7. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za:

• bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta giveawaya od strane sudionika u giveawayu ili trećih osoba

• neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u giveawayu

• (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u giveawayu

8. Završne odredbe

Sudionici giveawaya odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv Organizatora povezane sa sudjelovanjem u giveawaya (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u giveawayu u skladu s uvjetima sudjelovanja i dr.). U svrhu obavještavanja u tijeku giveawaya, sudionik/ca giveawaya dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook i Instagram profilu, softver na društvenoj mreži Facebook i Instagram i drugo.

Sve pritužbe sudionika giveawaya rješava Organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, Organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika giveawaya. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u giveawayu. O svim promjenama i novostima Organizator će sudionike obavijestiti putem newslettera.

Giveaway može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Moglo bi vas zanimati